Loading...
8:1 Olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (sid 158-165)
8:2 Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (sid 166)
8:3 Stöd och behandling vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (sid 167-169)
8:4 Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (sid 170-171)
Sammanfattning (sid 172-173)
Övningsuppgifter (sid 174-175)
16:1 Vad är psykiska funktionsnedsättningar? (sid 322-326)
16:2 Att återhämta sig från psykisk ohälsa (sid 327-330)
16:3 Att möta brukare med psykiska funktionsnedsättningar (sid 331-332)
16:4 Att leva med en psykisk funktionsnedsättning (sid 333-335)
Sammanfattning (sid 336-337)
Övningsuppgifter
Inga övningar i denna underavdelning