Loading...
Att bemöta på ett respektfullt sätt (sid 224-229)
När Elin möter Konrad (sid 230-231)
God livskvalitet i demensomsorgen (sid 232-234)
En trivsam inomhusmiljö och utomhusmiljö (sid 235-238)
Självbestämmande i demensomsorgen (sid 239-240)
Trygghet och säkerhet (sid 241)