Loading...
Vård- och omsorgskedjans aktörer (sid 147-153)
Tänk till! (sid 154)
Dokumentation och levnadsberättelse är betydelsefull för god demensvård (sid 155-159)
Tänk till! (sid 160)
Säkerhet och juridiska aspekter för god demensvård (sid 161-168)
Tänk till! (sid 169-170)