Loading...
Linjärt tänkande (sid 49-50)
Cirkulärt tänkande (sid 51-55)
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (sid 56)
Förklaring till utanförskap (sid 57-74)
Risk- och skyddsfaktorer (sid 75-79)
Studieuppgifter (sid 80-81)
Bistånd och insatser (sid 82-87)
Tvångslagstiftning (sid 88)
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (sid 89-90)
Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU och Förordning om verkställighet av sluten ungdomsvård (sid 91)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (sid 91)
Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (sid 92)
Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV (sid 92)
Studieuppgifter (sid 93)