Loading...
Teorier om människans psykiska utveckling (sid 9-26)
Olika sätt att se på psykiska problem och störningar (sid 27-28)
Studieuppgifter (sid 29)
Psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder (sid 252-254)
Rehabiliteringsinriktade modeller (sid 255-256)
Samordnad rehabilitering (sid 257-258)
Återhämtning vid psykisk störning (sid 258-262)
Studieuppgifter (sid 263)
Yrkesrollen inom psykiatrisk omvårdnad och omsorg (sid 264-272)
Samtal och kommunikation (sid 273-274)
Kommunikationshinder i omvårdnads- och omsorgssituationer (sid 275-276)
Yrkesmässig handledning (sid 277-278)
Samarbete och revirtänkande (sid 278-279)
Studieuppgifter (sid 280-281)