Loading...
Öppen vård (sid 10-14)
Specialiserade mottagningar (sid 15-17)
Sluten vård (sid 18-21)
Personal inom akutsjukvården (sid 22-23)
Akutsjukvård inom andra områden (sid 24)
Studieuppgifter (sid 25)
Hälso- och sjukvårdslagen (sid 291-292)
Offentlighets- och sekretesslagen (sid 292)
Patientsäkerhetslagen (sid 292-293)
Patientdatalagen (sid 293)
Patientskadelagen (sid 293)
Personuppgiftslagen (sid 293)
Smittskyddslagen (sid 294)
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt tandvård (sid 294)
Transplantationslag (sid 294)