Loading...
Vård av döende ur ett historiskt perspektiv (sid 10-11)
Hospicefilosofin och den palliativa vårdens utveckling (sid 12-15)
Den palliativa vårdens utveckling i Sverige (sid 16-19)
Den palliativa vårdens värdegrund (sid 20)
Etiska aspekter i den palliativa vården (sid 21-27)
Palliativ vård ur olika perspektiv (sid 28)
Palliativ vård vid olika diagnoser (sid 28)
Äldre personer med nedsatt autonomi (sid 29)
Barn och döden (sid 30-34)
Olika kulturers syn på döden (sid 35-37)
Närståendes roll i den palliativa vården (sid 38-39)
Att arbeta i den palliativa vården (sid 40-42)
Begrepp och termer i den palliativa vården (sid 43-44)
Studieuppgifter (sid 45)
Kommunikation och relatiion - en hörnsten i den palliativa vården (sid 64-65)
Dialogens betydelse (sid 66)
Samtal i dödens närhet (sid 67)
Faktorer som påverkar samtalet (sid 68-71)
Det goda samtalet (sid 72)
Studieuppgifter (sid 73)
Att hantera kriser (sid 74-75)
Vad är en psykisk kris? (sid 76)
Den traumatiska krisen (sid 76-77)
Döden och döendets kriser (sid 78-80)
Krisens förlopp (sid 81-90)
Att möta människor i kris - psykosocialt stöd vid kriser (sid 91-96)
Studieuppgifter (sid 97)
Evidensbaserad vård (sid 98-99)
Systematiskt kvalitetsarbete (sid 100-103)
Samordning och samverkan i den palliativa vården (sid 104)
Den palliativa vårdens organisation (sid 104-108)
Det multiprofessionella teamet - en hörnsten i den palliativa vården (sid 109-114)
Strukturerat arbetssätt (sid 115-132)
Kvalitetsregister (sid 133-135)
Den palliativa vårdens planering (sid 136-140)
Dokumentation av den palliativa vården (sid 140-144)
Studieuppgifter (sid 145)
Demenssjukdomar (sid 146-148)
Hjärtsvikt (sid 149-150)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (sid 151-152)
Muskelsjukdomar (sid 153)
Neurologiska sjukdomar (sid 154-159)
Stroke (sid 160-161)
Tumörsjukdomar (sid 162-163)
Studieuppgifter (sid 164)