Loading...
Stigma och psykisk ohälsa (sid 22-24)
Stigmatiseringsprocessen (sid 25-26)
Stigmatiserande upplevelser (sid 27-28)
Stigmatisering av familjemedlemmar (sid 29)
Självstigmatisering (sid 30)
Att hantera stigmatisering (sid 31)
Att motarbeta stigmatisering och diskriminering (sid 31)
Personalens attityder (sid 31-33)
Utveckling av psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder (sid 36-39)
Klassifikationssystem för funktionshinder, ICF (sid 40-41)
Socialpedagogiskt arbetssätt (sid 42)
Socialpsykiatriskt arbetssätt (sid 43)
Ett självständigt liv, ESL (sid 44)
Psykiatrisk rehabilitering (sid 45-49)
Återhämtning från psykisk störning (sid 50-53)
Studieuppgifter (sid 54-55)
Professionellt förhållningssätt (sid 96-102)
Personlig integritet och självbestämmande (sid 103)
Försvarsmekanismer (sid 104-106)
Studieuppgifter (sid 107)
Förbättring och kvalitet i praktisk verksamhet (sid 119-124)
Evidensbaserad vård och omsorg (sid 125-126)
Studieuppgifter (sid 127)
Samhällsbaserad psykiatri 100 poäng (sid 138-139)