Loading...
Introduktionssidor
2.1 De fyra räknesätten och prioriteringsreglerna
Inga övningar i denna underavdelning
Prioriteringsregler
Parenteser
2:2 Negativa tal
Inga övningar i denna underavdelning
Addition och subtraktion med negativa tal
Multiplikation och division med negativa tal
2.3 Positionssystemet
Inga övningar i denna underavdelning
Tal i decimalform
Avrundning
Uppskattning och överslagsräkning
2.4 Bråk
Inga övningar i denna underavdelning
Bråk - ett sätt att skriva andelar
Förhållande
Addition och subtraktion av bråk
Multiplikation av bråk
Division av bråk
2:5 Potenser och prefix
Inga övningar i denna underavdelning
Potenser
Tiopotenser
Prefix
Uppslaget
Samhälle och yrkesliv
Koll på Kapitlet
Blandade uppgifter
Kapiteltest
Introduktionssidor
7.1 Grafer och koordinatsystem
Inga övningar i denna underavdelning
Koordinatsystemet
Tolka grafer
7.2 Linjära och exponentiella samband
Inga övningar i denna underavdelning
Linjära samband
Proportionalitet
Exponentiella samband
Matematiska modeller
Uppslaget
Koll på kapitlet
Samhälle och yrkesliv
Blandade uppgifter
Kapiteltest
Introduktionssidor
8.1 Omkrets, area och volym
Inga övningar i denna underavdelning
Omkrets och area
Volym
Enhetsomvandlingar
Kvadratrötter
8.2 Vinklar, likformighet och symmetri
Inga övningar i denna underavdelning
Olika slags vinklar
Vinklar i månghörningar
Skala
P - Likformighet och kongruens
P - Symmetri
8.3 P - Rätvinkliga trianglar och trigonometri
Inga övningar i denna underavdelning
Pythagoras sats
Tangens
Sinus och cosinus
Beräkna vinklar med trigonometri
8.4 P - Vektorer
Inga övningar i denna underavdelning
Vad är vektor?
Addition av vektorer
Vinkelräta komposanter
Samhälle och yrkesliv
Uppslaget
Koll på kapitlet
Blandade uppgifter
Kapiteltest