Loading...
Förord
Kommunikation (sid 210-211)
9:1 Kommunikation - att ha något gemensamt (sid 212-218)
9:2 Empati (sid 219-220)
9:3 Konflikter (sid 221-223)
Sammanfattning (sid 224-225)
Övningsuppgifter (sid 226-229)
Kvalitetsarbete (sid 230-231)
10:1 Kvalitetsarbete inom vård och omsorg (sid 232-237)
10:2 Kvalitetsarbete inom pedagogiskt arbete (sid 238-240)
10:3 Dokumentation (sid 241-243)
10:4 Utvärdering (sid 244-245)
Sammanfattning (sid 346-247)
Övningsuppgifter (sid 248-250)
Litteratur och lästips (sid 251)
Register (sid 252-253)
Ord och begrepp (sid 254-255)