Loading...
Förord
Cellen och kroppens vävnader (sid 6-7)
1:1 Cellens uppbyggnad (sid 8-12)
1:2 Cellens energiproduktion (sid 13)
1:3 Cellens förnyelse, tillväxt och delning (sid 14-18)
1:4 Stamceller (sid 19)
1:5 Vävnader (sid 20-22)
Sammanfattning (sid 23)
Övningsuppgifter (sid 24-25)
Huden och andra hinnor (sid 26-27)
2:1 Kroppens olika hinnor (sid 28)
2:2 Huden (sid 29-31)
2:3 Hudens uppbyggnad (sid 32-35)
2:4 Hudens utseende (sid 36-37)
2:5 Olika slags hinnor (sid 38-40)
2:6 Körtlar, hår och naglar (sid 41-44)
Sammanfattning (sid 45)
Övningsuppgifter (sid 46-47)
Rörelsesystemet (sid 48-49)
3:1 Skelettet (sid 50-53)
3:2 Skelettets indelning (sid 54-59)
3:3 Benförbindelser – fogar och leder (sid 60-61)
3:4 Skelettmuskulatur (sid 62-65)
Sammanfattning (sid 66-67)
Övningsuppgifter (sid 68-69)
Nervsystemet (sid 70-71)
4:1 Nervsystemets uppbyggnad och funktion (sid 72-73)
4:2 Nervvävnadens uppbyggnad och funktion (sid 74-77)
4:3 Det centrala nervsystemet (sid 78-85)
4:4 Det perifera nervsystemet (sid 86-91)
4:5 Sinnen (sid 92-101)
Sammanfattning (sid 102-103)
Övningsuppgifter (sid 104-107)
Andningssystemet (sid 108-109)
5:1 Andningssystemets uppgift (sid 110)
5:2 Andningssystemets uppbyggnad och funktion (sid 111-119)
5:3 Ventilation (sid 120-124)
5:4 Gasutbyte (sid 125-128)
5:5 Andningsreglering (sid 129-131)
Sammanfattning (sid 132-133)
Övningsuppgifter (sid 134-136)
Cirkulationssystemet och blodet (sid 138-139)
6:1 Vår cirkulation – ett transportsystem (sid 140-141)
6:2 Hjärtats anatomi och funktion (142-148)
6:3 Blodkärlens anatomi och funktion (sid 149-155)
6:4 Hjärtats arbete (sid 156-157)
6:5 Blodtryck (sid 158-161)
6:6 Blodet (sid 162-167)
6:7 Hemostas (sid 168-169)
6:8 Blodgrupper (sid 170-172)
Sammanfattning (sid 173-175)
Övningsuppgifter (sid 176-179)
Endokrina systemet (sid 180-181)
7:1 Det endokrina systemets funktion (sid 182)
7:2 Hormoner (sid 183)
7:3 Endokrina organ (sid 184-185)
7:4 Hypothalamus (sid 186)
7:5 Hypofysen (sid 187-189)
7:6 Sköldkörteln (sid 190-192)
7:7 Binjurarna (sid 193-195)
7:8 Bukspottkörteln (sid 196-197)
7:9 Tallkottkörteln (sid 198)
7:10 Frisättning av hormoner (sid 199-200)
Sammanfattning (sid 201-202)
Övningsuppgifter (sid 203-205)
Matspjälkningssystemet (sid 206-207)
Inga övningar i denna underavdelning
8:1 Matspjälkningssystemetsuppbyggnad och funktion (sid 208)
8:2 Matspjälkningskanalens uppbyggnad (sid 209-217)
8:3 Matspjälkningskanalens hjälporgan (sid 218-223)
8:4 En tuggas väg från munhålan till anus (sid 224-228)
8:5 Kräkning (sid 229-230)
Sammanfattning (sid 231-232)
Övningsuppgifter (sid 233-235)
Njursystemet och urinvägarna (sid 236-237)
9:1 Njursystemets uppgifter (sid 238)
9:2 Njurarnas uppbyggnad och funktion (sid 239-242)
9:3 Så bildar njurarna urin (sid 243-245)
9:4 Reabsorption och sekretion av olika ämnen (sid 246-249)
9:5 Reglering av filtrationshastigheten (sid 250)
9:6 Urinvägarnas uppbyggnad och funktion (sida 251-254)
Sammanfattning (sid 255-256)
Övningsuppgifter (sid 257-258)
Smittskydd och vanliga mikroorganismer (sid 260-261)
Inga övningar i denna underavdelning
10:1 Mikroorganismer (sid 262-265)
10:2 Infektion (sid 266-267)
10:3 Bakterier (sid 268-270)
Inga övningar i denna underavdelning
10:4 Virus (sid 271-274)
10:5 Parasiter (sida 275-277)
10:6 Svampar (sid 278-279)
10:7 Prioner (sid 280)
10:8 Smitta och smittspridning (sid 281-283)
10:9 Smittskydd (sid 284-288)
Sammanfattning (sid 289-292)
Övningsuppgifter (sid 293-295)
Läkemedel (sid 296-297)
11:1 Vad är ett läkemedel? (sid 298-303)
11:2 Beredningsformer och tillförsel av läkemedel (sid 304-314)
11:3 Läkemedlets väg genom kroppen (sid 315-319)
11:4 Biverkningar och Interaktioner (sid 320-322)
Inga övningar i denna underavdelning
11:5 Läkemedelsordination och läkemedelshantering (sid 323-328)
Sammanfattning (sida 329-330)
Övningsuppgifter (sid 331-333)
Register (sid 334-338)
Ord och Begrepp (sid 339-349)