Loading...
Förord
Omvårdnadsarbete (sid 6-7)
1:1 Vård, omsorg och omvårdnad (sid 8-9)
1:2 Omvårdnadsarbete (sid 10-16)
1:3 Vård- och omsorgsyrken (sid 17-20)
Sammanfattning (sid 21)
Övningsuppgifter (sid 22-23)
Omvårdnad i ett historiskt perspektiv (sid 24-25)
2:1 Antiken (sid 26-27)
2:2 Medeltiden fram till 1700-talet (sid 28-31)
2:3 1800-talet (sid 32-33)
2:4 1900-talet (sid 34-38)
2:5 2000-talet (sid 39-40)
Inga övningar i denna underavdelning
Sammanfattning (sid 41)
Övningsuppgifter (sid 42-43)
Kommunikation (sid 44-45)
3:1 Kommunikation (sid 46-47)
3:2 Sätt att kommunicera (sid 48-49)
3:3 Information eller samtal (sid 50-51)
3:4 Svårigheter vid kommunikation (sida 52-57)
3:5 Det goda samtalet (sida 58-60)
3:6 Sinnesstimulering (sid 61-64)
Sammanfattning (sid 66)
Övningsuppgifter (sid 66-67)
Bemötande (sid 68-69)
4:1 Möten (sid 70-72)
4:2 Etiskt förhållningssätt (sid 73-74)
4:3 Empatiskt förhållningssätt (sid 75-76)
4:4 Människosyn (sid 77-78)
4:5 Värdighet och respekt (sid 79-80)
4:6 Attityder och fördomar (sid 81)
4:7 Samarbete (sid 82)
Sammanfattning (sid 83)
Övningsuppgifter (sid 84-85)
Arbetsmiljö (sid 86-87)
5:1 Arbetsmiljölagen (sid 88-89)
5:2 Tillbud och arbetsskada (sid 90-92)
5:3 Fysisk arbetsmiljö (sid 93-97)
5:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (sid 98-100)
5:5 Arbetsmiljöpolicy (sid 101-102)
Sammanfattning (sid 103)
Övningsuppgifter (sid 104-105)
Hjälpmedel och IT-stöd (sid 106-107)
6:1 Hjälpmedel (sid 108-117)
6:2 IT-stöd och digitala verktyg (sid 118-121)
6:3 Säker informationsöverföring (sid 122-124)
Sammanfattning (sid 125)
Övningsuppgifter (sid 126-127)
Arbetsställningar och förflyttningsteknik (sid 128-129)
7:1 Ergonomi (sid 130-131)
7:2 Rehabiliterande förhållningssätt (sid 132-133)
7:3 Förflyttningsteknik (sid 134-146)
Sammanfattning (sid 147)
Övningsuppgifter (sid 148-149)
Basala hygienrutiner (sid 150-151)
8:1 Vårdhygien (sid 152-157)
8:2 Smitta och smittspridning (sid 158-160)
8:3 Basala hygienrutiner (sid 161-165)
8:4 Stick- och skärskador (sid 166-167)
8:5 Desinfektion och sterilisering (sid 168-171)
8:6 Livsmedelshygien (sid 172-174)
Sammanfattning (sid 175)
Övningsuppgifter (sid 176-177)
Personlig vård (sid 178-179)
9:1 Personlig vård (sid 180-195)
9:2 Elimination (sid 196-201)
9:3 Mun- och tandhälsa (sid 202-206)
Sammanfattning (sid 207)
Övningsuppgifter (sid 208-209)
Mat, dryck och vila (sid 210-211)
10:1 Nutritionslära (sid 212-215)
10:2 Näringsrekommendationer (sid 216)
10:3 Specialkost (sid 217-220)
10:4 Vårt behov av vätska (sid 221-222)
10:5 Måltiden (sid 223-226)
10:6 Nedsatt aptit (sid 227-228)
10:7 Hjälp med att äta och dricka (sida 229-230)
10:8 Vila och sömn (sid 231-234)
Sammanfattning (sid 235)
Övningsuppgifter (sid 236-237)
Lagar och andra bestämmelser (sid 238-239)
11:1 Författningshierarki (sid 240-243)
11:2 Hälso- och sjukvårdslag, HSL (sid 244-245)
11:3 Patientsäkerhetslag, PSL (sid 246-248)
11:4 Smittskyddslag (sid 249-250)
11:5 Dataskyddsförordningen, GDPR (sid 251-252)
11:6 Andra lagar och regelverk som styr omvårdnadsarbetet (sid 253-256)
Sammanfattning (sid 257)
Övningsuppgifter (sid 258-259)
Biståndsbedömning, vårdplanering, dokumentation och rapportering (sid 260-261)
12:1 Personcentrerad vård (sid 262-263)
12:2 Biståndsbedömning (sid 264-265)
12:3 Individuell vårdplanering (sid 266-267)
12:4 Dokumentation (sid 268-269)
12:5 Rapportering (sid 270-272)
Sammanfattning (sid 273)
Övningsuppgifter (sid 274-275)
Observationer, värdering och prioritering (sid 276-277)
13:1 cABCDE (sid 278-279)
13:2 A – Airway (sid 280-281)
13:3 B – Breathing (sid 282-286)
13:4 C – Circulation (sid 287-289)
13:5 D – Disability (sid 290-291)
13:6 E – Exposure (sid 292)
13:7 Smärta (sid 293-296)
13:8 Insamling av uppgifter (sid 297-298)
Sammanfattning (sid 299)
Övningsuppgifter (sid 300-301)
Hjärt- och kärlsjukdomar (sid 302-303)
14:1 Hjärt- och kärlsjukdomar (sid 304)
14:2 Kärlkramp och hjärtinfarkt (sid 305-308)
14:3 Hjärtsvikt (sid 309-310)
14:4 Arytmier (sid 311-314)
Sammanfattning (sid 315)
Övningsuppgifter (sid 316-317)
Neurologiska sjukdomar (sid 318-319)
15:1 Stroke (sid 320-328)
15:2 Parkinsons sjukdom (sid 329-332)
15:3 Multipel skleros (sid 333-336)
Sammanfattning (sid 337)
Övningsuppgifter (sid 338-339)
Diabetes (sid 340-341)
16:1 Typ 1-diabetes (sid 342-343)
16:2 Omvårdnad och behandling vid typ 1-diabetes (sid 344-346)
16:3 Insulinpump och blodsockermätare (sid 347-348)
16:4 Typ 2-diabetes (sid 349)
16:5 Omvårdnad och behandling vid typ 2-diabetes (sid 350-351)
16:6 Komplikationer vid diabetes (sid 352-354)
Sammanfattning (sid 355)
Övningsuppgifter (sid 356-357)
Cancersjukdomar (sid 358-359)
17:1 Cancersjukdom (sid 360-365)
17:2 Prostatacancer (366-367)
17:3 Bröstcancer (sid 368-370)
Sammanfattning (sid 371)
Övningsuppgifter (sid 372-373)
Omvårdnad i livets slutskede (sid 374-375)
18:1 Palliativ vård – lindrande vård (sid 376-378)
18:2 Döden förr och nu (sid 379-380)
18:3 Förhållningssätt till döden (sid 381-383)
18:4 Omvårdnad den sista tiden (sid 384-387)
18:5 Omhändertagande med värdighet (sid 388-392)
Sammanfattning (sid 393)
Övningsuppgifter (sid 394-395)
Läs- och länktips (sid 396)
Register (sid 397-400)
Ord och begrepp (sid 401-405)