Loading...
Förord
Den historiska utvecklingen (sid 6-7)
1:1 Ordval och begrepp genom tiderna (sid 8)
1:2 1800-talet (sid 9-10)
1:3 1900-talet och framåt (sid 11-17)
Sammanfattning (sid 18)
Övningsuppgifter (sid 19)
Barns och ungas utveckling (sid 20-21)
2:1 Anknytning (sid 22-23)
2:2 Utveckling – fyra aspekter (sid 24-25)
2:3 Utveckling i åldern 0–2 år (sid 26-30)
2:4 Utveckling i åldern 2–6 år (sid 31-36)
2:5 Utveckling i åldern 6–12 år (sid 37-41)
2:6 Utveckling i åldern 12–20 år (sid 42-46)
2:7 Fortsatt utveckling (sid 47-49)
Sammanfattning (sid 50-53)
Övningsuppgifter (sid 54-55)
Funktionsnedsättningar och deras konsekvenser (sid 56-57)
3:1 Jagfunktioner (sid 58-63)
3:2 Kognitiva funktioner (sid 64-66)
3:3 Funktionsnedsättningar och diagnoser (sid 67-70)
3:4 Fysiska funktionsnedsättningar – hjärnfunktioner (sid 71-77)
3:5 Fysiska funktionsnedsättningar – rörelseorganen (sid 78-81)
3:6 Syn- och hörselnedsättningar (sid 82-85)
3:7 Intellektuella funktionsnedsättningar (sid 86-89)
3:8 Intellektuella funktionsnedsättningar vid olika syndrom (sid 90-95)
Sammanfattning (sid 96-99)
Övningsuppgifter (sid 100-103)
Förhållningssätt (sid 104-105)
4:1 Professionellt förhållningssätt (sid 106-111)
4:2 Bemötande (sid 112-113)
4:3 Relationer och nätverk (sid 114-117)
4:4 Aggressivitet, hot och våld (sid 118-119)
4:5 Yrkesrollen och samverkan (sid 120-123)
Sammanfattning (sid 124-125)
Övningsuppgifter (sid 126-127)
Lagar och andra bestämmelser (sid 128-129)
5:1 FN-konventioner (sid 130-136)
5:2 Lagar (sid 137-142)
5:3 Förordningar, föreskrifter och allmänna råd (sid 143-145)
Sammanfattning (sid 146-147)
Övningsuppgifter (sid 148-149)
Hjälpmedel och pedagogiska arbetssätt (sid 150-151)
6:1 Tillgänglighet och värderingar (sid 152-155)
6:2 Pedagogiskt arbetssätt (sid 156-159)
6:3 Hjälpmedel – lagstiftning och utprovning (sid 160-163)
6:4 Hjälpmedel vid rörelsehinder och i det dagliga livet (sid 164-168)
6:5 Kognitiva och taktila hjälpmedel (sid 169-174)
6:6 Hjälpmedel vid syn- eller hörselnedsättningar (sid 175-178)
6:7 Att förebygga och hantera hot- och våldssituationer (sid 179-182)
Sammanfattning (sid 179-183)
Övningsuppgifter (sid 187-189)
Kommunikation – på många sätt (sid 190-191)
7:1 Kommunikation och språk (sid 192-195)
7:2 Rätten till kommunikation (sid 196-198)
7:3 AKK – hjälpmedel och metoder (sid 199-205)
Sammanfattning (sid 206-207)
Övningsuppgifter (sid 208-209)
Relationer – möjligheter och svårigheter (sid 210-211)
8:1 Relationer (sid 212-213)
8:2 Sexualitet (sid 214-216)
8:3 Hjälpmedel (sid 217-218)
8:4 Övergrepp (sid 219-221)
Sammanfattning (sid 222-223)
Övningsuppgifter (sid 224-225)
Planering av insatser (sid 226-227)
9:1 Samordning och biståndsbedömning (sid 228-231)
9:2 Planerings- och genomförandeprocessen (sid 232-234)
9:3 Utvärdering och rapportering (sid 235-237)
9:4 Tillämpningsexempel (sid 238-245)
Sammanfattning (sid 246)
Övningsuppgifter (sid 247-257)
Ord och begrepp (sid 264-267)
Ämne – Funktionsförmåga och funktionsnedsättning (sid 268-270)