Loading...
OM PSYKIATRI
Att läsa psykiatri (sid 8-9)
1:1 Vad är psykiatri? (sid 10)
1:2 Psykisk hälsa – psykisk ohälsa (sid 11-14)
1:3 Psykiatri 1 – kursen och boken (sid 15-19)
Sammanfattning (sid 20)
Övningsuppgifter (sid 21)
Psykiatrins historia (sid 22-23)
2:1 Perioden fram till 1800-talet (sid. 24-25)
2:2 Perioden 1800–1950 (sid 26-27)
2:3 Perioden 1950–1990 (sid 28-33)
2:4 Perioden 1990–2010 (sid 34-35)
2:5 Perioden 2010– (sid 36-41)
Sammanfattning (sid 42-43)
Övningsuppgifter (sid 44-45)
ORSAKER TILL PSYKISK OHÄLSA
Förklaringsmodeller till psykisk ohälsa (sid 48-49)
3:1 Förklaringsmodeller – perspektiv (sid 50-60)
3:2 Sårbarhetsmodellen (sid 61-63)
Sammanfattning (sid 64-65)
Övningsuppgifter (sid 66-67)
Frisk- och riskfaktorer (sid 68-69)
4:1 Psykisk ohälsa i Sverige (sid 70-72)
4:2 Psykiska frisk- och riskfaktorer (sid 73-78)
4:3 Att förebygga psykisk ohälsa (sid 79-81)
4:4 Fördomar och stigmatisering (sid 82-87)
4:5 Att minska fördomar och stigmatisering (sid 88-89)
Sammanfattning (sid 90-91)
Övningsuppgifter (sid 92-93)
PSYKIATRISK YRKESKOMPETENS
Att möta vårdtagare och brukare (sid 96-97)
5:1 Omvårdnad vid psykisk ohälsa (sid 98-100)
5:2 Omsorg vid psykisk ohälsa (sid 101-102)
5:3 Bemötande och förhållningssätt (sid 103-108)
5:4 Kommunikation i vård- och omsorgsarbete (sid 109-111)
5:5 Självkännedom – handledning (sid 112-113)
Sammanfattning (sid 114-115)
Övningsuppgifter (sid 116-117)
Behandling vid vanliga diagnoser (sid 118-119)
6:1 Psykiatriska diagnoser (sid 120-122)
6:2 Medicinsk behandling (sid 123-126)
6:3 Psykologisk behandling (sid 127-132)
6:4 Information och stöd via internet (sid 133-135)
Sammanfattning (sid 136-137)
Övningsuppgifter (sid 138-139)
Vård- och omsorgsverksamheter (sid 140-141)
7:1 Verksamheter för personer med psykisk ohälsa (sid 142-149)
7:2 Organisationer för personer med ohälsa och deras närstående (sid 150-151)
7:3 Samverkan (sida 152-155)
7:4 Lagar (sid 156-161)
Sammanfattning (sid 162-163)
Övningsuppgifter (sid 164-165)
STRESS, KRIS OCH KATASTROF
Stressrelaterad ohälsa (sid 168-169)
8:1 Vad är stress? (sid 170-172)
8:2 Orsaker till skadlig stress (sid 173-174)
8:3 Stress – ohälsa (sid 175-176)
8:4 Att förebygga och hantera stress (sid 177-180)
8:5 Utmattningssyndrom (sid 181-184)
8:6 Att förebygga och leva med utmattningssyndrom (sid 185-187)
Sammanfattning (sid 188-189)
Övningsuppgifter (sid 190-191)
Kriser och katastrofer (sid 192-193)
9:1 Psykiska kriser (sid 194-196)
9:2 Krisens olika faser (sid 197-201)
9:3 Att möta personer i kris (sid 202-205)
9:4 Katastrofer (sid 206-209)
9:5 Att hantera kriser och katastrofer (sid 210-211)
Sammanfattning (sid 212-213)
Övningsuppgifter (sid 214-215)
Posttraumatiskt stressyndrom (sid 216-217)
10:1 Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD (sid 218-219)
10:2 Orsaker och behandling vid PTSD (sid 220-221)
10:3 Att möta personer med PTSD (sid 222-223)
10:4 Att förebygga och leva med PTSD (sid 224-227)
Sammanfattning (sid 228-229)
Övningsuppgifter (sid 230-231)
NÅGRA VANLIGA DIAGNOSER
Ångestsyndrom (sid 234-235)
11:1 Att känna rädsla – ångest (sid 236-237)
11:2 Olika ångestsyndrom (sid 238-244)
11:3 Orsaker och behandling vid ångestsyndrom (sid 245-249)
11:4 Att möta personer med ångestsyndrom (sid 250-252)
11:5 Att förebygga och leva med ångest (sid 253-255)
Sammanfattning (sid 256-257)
Övningsuppgifter (sid 258-259)
Depressioner (sid 260-261)
12:1 Att känna sig ledsen – depression (sid 262)
12:2 Olika depressioner (sid 263-270)
12:3 Orsaker och behandling vid depressioner (sid 271-274)
12:4 Att möta personer med depressioner (sid 275-278)
12:5 Att förebygga och leva med depression (sid 279-281)
Sammanfattning (sid 282-283)
Övningsuppgifter (sid 284-285)
Tvångs- och samlarsyndrom (sid 286-287)
13:1 Tvångssyndrom (sid 288-291)
13:2 Orsaker och behandling vid tvångssyndrom (sid 292-293)
13:3 Samlarsyndrom (sid 294)
13:4 Orsaker och behandling vid samlarsyndrom (sid 295-296)
13:5 Att möta personer med tvångseller samlarsyndrom (sid 297-299)
13:6 Att förebygga och leva med tvångseller samlarsyndrom (sid 300-303)
Sammanfattning (sid 304-305)
Övningsuppgifter (sid 306-307)
Ätstörningar (sid 308-309)
14:1 Olika ätstörningar (sid 310-313)
14:2 Orsaker och behandling vid ätstörningar (sid 314-318)
14:3 Att möta personer med ätstörningar (sid 319-321)
14:4 Att förebygga och leva med ätstörningar (sid 322-325)
Sammanfattning (sid 326-327)
Övningsuppgifter (sid 328-329)
Läs- och länktips (sid 330-332)
Register (sid 333-336)
Ord och begrepp (sid 337-341)