Loading...
Alfabetet
Vokaler
J-ljudet
Sj-ljudet
Tj-ljudet
Ng-ljudet
Assimileringar
Reduceringar
Betoning
Siffror
Ordningstal
Datum
Veckodagar
Tidsuttryck
Månader
Klockan
Frågeord
Verb
Substantiv
Pronomen
Adjektiv
Adverb
Prepositioner
Ordföljd
Samordnande kunjunktioner
Ordföljd i frågor
Bisatser